You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TOPLUM GİBİ GÖRMEK

Ankara 2.el kitap alanlar.Ezilenlerin antropolojisi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan janes C.Scott'ın çocujluğundan saha araştırmalarına, eğitim hayatından sosyal bilimlere bakışına kadar pek çok farklı alanı kapsayan bir dizi söyleşiden oluşan "Toplum Gibi Görmek" düşünürün kurumsal çerçevesinin dip akıntılarını takip etmeyi olanaklı kılıyor.Bir yandan satır aralarında sosyal bilimcinin nasıl"içeriden bakabileeğine" dair ipuçları verirken, diğer yandan da E.P Thompson, Michel Fourcault ve Pierre Clastres gibi düşünürlerin katkılarını eleştirel bi gözle ele alıyor: Scott'ın devlet, direniş, tahakküm, köylü isyyanları, anarşizm, yüksek modernist kalkınma projeleri, aşağıdan yukarıya kent planlaması, standartlaştırma ve küreselleşme üzerine düşüncelerini içeren Toplum gibi Görmek, onun düşünsel evrenini kavramak açısından okuru keyifli bir sürükleyici söyleşiye davet ediyor.


BitMiner - free and simple next generation Bitcoin mining software